Contactgegevens

Postadres:
Speciale school voor basisonderwijs De Tandem
Postbus 2091
3200 CB Spijkenisse

Email:
infotandem@prokind-scholengroep.nl

Telefoon:
0181-636281

De school is gevestigd op:
Aidastraat 91
3208 PA Spijkenisse

Juf Edith / Juf Sylvia / Juf Marjan

 

 Schooljaar 2016-2017

 WELKOM OP DE PAGINA VAN  ONDERBOUW 3
IMG_3836 (1)
Er zijn iedere dag twee juffen in de groep, 1 leerkracht ( juf Sylvia of juf Edith) en 1 onderwijsassistent (Juf Marjan en juf Francis).
In de groep zitten 15 leerlingen,  wij zijn met 12 jongens en 3 meisjes.
Er is veel aandacht voor lezen in onze groep. Door met veel plezier te lezen groeit o.a de woordenschat en taalvaardigheid. Het is fijn als jullie thuis ook veel lezen.
Uiteraard krijgen de kinderen ook les in rekenen, taal, schrijven , gym, spelling, begrijpend lezen, sociale vaardigheidstraining,  handvaardigheid en techniek.
De vakken lezen en rekenen worden groepsoverstijgend gegeven, de overige  vakken worden  in de groep gegeven.   Ieder kind  volgt de kernvakken op passend niveau naar zijn eigen mogelijkheden en ontwikkeling.
Wij vinden een goede en gezellige sfeer in de groep heel belangrijk en besteden hier veel aandacht aan.
We gaan er met elkaar een leuk en  leerzaam jaar van maken.
Wij wensen al onze leerlingen veel SUCCES en heel veel plezier in onze groep!
Juf Sylvia en Juf Edith
Juf Marjan en Juf Francis