Contactgegevens

Postadres:
Speciale school voor basisonderwijs De Tandem
Postbus 2091
3200 CB Spijkenisse

Email:
infotandem@prokind-scholengroep.nl

Telefoon:
0181-636281

De school is gevestigd op:
Aidastraat 91
3208 PA Spijkenisse

Juf Hilde / Juf Eveline

Welkom op de groepspagina van groep MB 2          

Jasmijn, Caitlynn, Denise, Kyano, Jordy, Denny, Yoran, KamalElijah, Dylan, Naomi, Yessin

img_1469-1

 

Wij vinden het heel leuk dat jullie op onze groepspagina kijken!

We gaan weer een gezellig jaar tegemoet, waarin we verder gaan met het lezen, rekenen, spelling en natuurlijk ook aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, verkeer en noem het maar op!

Wij heten iedereen in deze groep van harte welkom! In deze groep gaan wij jullie precies vertellen wat we verwachten en wat er wel en niet kan. Wij houden van een positieve groepssfeer. Tijdens de SOVA lessen, maar ook daarbuiten leren wij over hoe je goed met elkaar om kunt gaan. De gouden regels gebruiken wij als leidraad. Wij geven veel complimenten aan elkaar en de kinderen kunnen bijvoorbeeld ook extra speeltijd verdienen bij goede acties. Weet je het even niet? Geen probleem hoor! Je kunt altijd alles vragen! Dat geldt natuurlijk ook voor de ouders. Wilt u meer weten of heeft u vragen? Na of vlak voor schooltijd kunt u altijd even bellen of binnen komen wandelen om een afspraak te maken. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag staat juf Hilde voor de groep en op vrijdag is juf Eveline er.

Wat gaan wij leren?

Dit jaar gaan we verder leren in de verschillende niveaugroepen met lezen en rekenen.

– Met rekenen hebben we de methode Alles telt. We gaan in onze niveaugroep met blok 4 van  boek 4 starten en daarnaast gaan we ook de spelletjes gebruiken van “Met sprongen vooruit”van groep 4. Regelmatig oefenen wij ook sommen in verhaalvorm, zoals ook in de Cito-toetsen van rekenen gebruikelijk is.

– In onze niveaugroep van technisch lezen gaan we teksten en (meerlettergrepige) woorden oefenen richting AVI M5 toe. Daarnaast oefenen de kinderen het lezen in de eigen groep nog met een eigen boek, die wij o.a. uit de bibliotheek lenen. De kinderen mogen natuurlijk ook zelf boeken meenemen om te lezen. Begrijpend lezen doen we ook nog in de eigen groep. Hierbij maken wij gebruik van “Nieuwsbegrip”. Ook thuis kunnen de kinderen dit nog oefenen. De kinderen hebben hier allemaal een wachtwoord en inlognummer voor gekregen.

Met taal gaan wij werken uit de nieuwe methode “Taal in beeld 2” boek 4B. Dit is voor ons allemaal nieuw, maar wij hebben nu al met elkaar ontdekt dat het een hele fijne methode is, waarin wij werken aan woordenschat, taalbeschouwing , spreken en luisteren en schrijven. De kinderen zullen ook regelmatig een blad met de nieuwe woorden mee naar huis krijgen, zodat zij deze ook thuis kunnen bespreken en oefenen. De woorden leren we o.a. met het maken van woordwebben en allerlei spelletjes ,ook op de computer, zodat we de woorden goed in ons hoofd krijgen. In het begin schrijven we nog in het werkboek, maar we leren ook in een schrift verhalen schrijven. Even wennen meestal, maar natuurlijk helpen wij erbij.

Voor schrijven hebben we voor sommige kinderen de keuze gemaakt om alleen het blokschrift aan te leren en niet de letters aan elkaar te schrijven. Sommige leerlingen vinden het lastig om te schrijven, en onze wens is vooral dat zij hun eigen geschreven teksten kunnen lezen én dat anderen dat kunnen. Hier zullen we in de schrijflessen aandacht aan besteden. De kinderen die het aankunnen schrijven de woorden aan elkaar vast. Ook leren wij dehoofdletters schrijven.

Spelling doen we niet in niveaugroepen maar in de eigen groep. Een paar keer per week starten wij de les met een 5-woorden dictee. Hierin staan woorden die wij tijdens de les oefenen. Met hulp van plaatjes en versjes en gebaren leren de kinderen de bijbehorende spellingregels aan. Ook op www.gynzykids.com kunnen kinderen nog thuis oefenen.

En dan zijn er natuurlijk nog de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en natuur- en technieklessen.

– Bij aardrijkskunde leren wij o.a. over plattegrond maken, kaartlezen, verschillen tussen stad en dorp, rivieren, sluizen, duinen……

– Met geschiedenis hebben wij het vooral over de verschillen in het leven van vroeger (zo’n 100 jaar geleden) en nu.

– Bij biologie  en natuur & techniek gaan we o.a. leren over de weg van het water, trekvogels, vlinders, kikkers, van graan tot tarwe, heelal, proefjes….
Wij gebruiken bij al deze lessen vaak het digibord, maar lezen hier soms ook teksten over en verder kijken wij ook naar filmpjes voor een heldere uitleg. Natuurlijk leren wij hier ook hier weer nieuwe woorden bij.

De kinderen maken vaak knutsel- en tekenopdrachten rondom de verschillende thema’s. Het is dan de bedoeling dat de kinderen zoveel mogelijk hun eigen creativiteit erop los laten. Wij proberen daarbij zoveel mogelijk technieken aanbod te laten komen.

Wij hebben er ontzettend veel zin in! Het wordt een TOP JAAR !

Groetjes,

Juf Eveline en Juf Hilde