Contactgegevens

Postadres:
Speciale school voor basisonderwijs De Tandem
Postbus 2091
3200 CB Spijkenisse

Email:
infotandem@prokind-scholengroep.nl

Telefoon:
0181-636281

De school is gevestigd op:
Aidastraat 91
3208 PA Spijkenisse

De leerkrachten

DE LEERKRACHTEN

 

De leerkrachten van de Tandem hebben allemaal heel bewust gekozen om op de speciale school voor basisonderwijs te werken. Zij hebben dus iets met kinderen waar extra zorg en aandacht voor nodig is. Het is hun drive om die extra zorg en aandacht aan uw kind te geven. Zij zorgen ervoor dat zij van de nieuwste ontwikkelingen op de hoogte zijn. Er wordt veel tijd en energie besteed aan scholing. Hiervoor plannen wij studiedagen en studiemiddagen in. Tijdens het werk staan zij er niet alleen voor. De leerkrachten op de Tandem werken als een team. Zij overleggen met elkaar, vragen hulp of advies aan elkaar, steunen elkaar en delen hun zorgen en pleziertjes over de kinderen. In hun gedachten blijft wel het begrip “school” centraal staan. Het gaat erom dat de kinderen zoveel mogelijk bij ons leren.

 

Teamdag

Eens per jaar gaan alle medewerkers van de Tandem zonder de kinderen een uitstapje maken. We noemen dit de teamdag. De kinderen zijn die dag vrij.

 

Stagebegeleiding

 

Wij werken aan onze eigen kennis maar wij zijn ook bereid om studenten te begeleiden om het prachtige vak van leerkracht onder de knie te krijgen. Wij melden aan de ouders van een groep als er een stagiaire in die groep aan het werk gaat.

 

Als een meester of een juf ziek is

 

Met elkaar doen wij er alles aan om te zorgen dat leerkrachten zo min mogelijk zullen verzuimen. We gaan zorgzaam met elkaar om, passen taken aan als het nodig is en houden rekening met ieders situatie. Toch zal het voorkomen, dat een leerkracht ziek in bed belandt. Bij alle afwegingen die in zo’n situatie worden gemaakt, staat de kwaliteit van het lesgeven voor de kinderen op de eerste plaats. Welke afwegingen kunnen wij maken?

  • Zetten wij een leerkracht in, die eigenlijk op die dag met afzonderlijke kinderen zou gaan werken in het kader van extra zorg.
  • Zetten wij een leerkracht in, die eigenlijk op die dag met het ICT beleid bezig zou zijn. (ICT: de computers en de digitale boarden in de school).
  • Zetten wij de intern begeleider in.
  • Zetten wij de directie in.
  • Vragen wij of een parttimer extra wil werken.
  • Verdelen wij de kinderen over de andere groepen.
  • Boeken wij een invaller van buiten onze school.

 

Allemaal mogelijkheden die wij in een dergelijke situatie de revue laten passeren.

 

Jaarplanner

 

De jaarplanner wordt aan het begin van het schooljaar aan alle kinderen uitgereikt. Tevens komt de jaarplanner op de website www.sbodetandem.nl

 

 

 

Het team van SBO De Tandem

Juf Klarinda Barth                         schoollogopediste

Meester Peter Bleijenberg             groepsleerkracht van de eindbouw

Juf Kimberley Bieshaar                 schoollogopediste

Meester Ed Bol                              directeur

Juf Karin van den Bosch               groepsleerkracht van de middenbouw

Juf Gerry Caspers                          intern begeleidster

Juf Francisca van Dijk                  groepsleerkracht van de onderbouw

Juf Hilde van Doren                      groepsleerkracht van de middenbouw

Juf Sylvia van Druten                   groepsleerkracht van de onderbouw

Juf Patricia van Gaans                   groepsleerkracht van de onderbouw

Juf Francis Geveke                        onderwijsassistente onderbouw

Meester Wim de Haan                   groepsleerkracht van de boven-eindbouw

medewerker ICT

Juf Elisa den Arend                       maatschappelijk werkster

Juf Els Janssens                             groepsleerkracht van de boven-eindbouw

LC leerkracht coaching, gedrag.

Asli Klaver                                     onderwijsassistente onderbouw

Meester John Kok                         coördinator intake en timeout

Juf Marjan Kölder                         onderwijsassistente onderbouw

Juf Nienke van der Linden           kinderfysiotherapeute

Meester Izaak Meesen                   groepsleerkracht van de middenbouw

Juf Joke Meeuwsen                       administratrice

Juf Marjolein Noorthoorn            logopediste (praktijk)

Meester Frans Scheuller                groepsleerkracht van de middenbouw

Juf Sakoentala Sewnarain             onderwijsassistente onderbouw

Juf Elly Smit                                  groepsleerkracht van de middenbouw

Juf Mathilde Sprong                     conciërge

Juf Edith van Straaten                   groepsleerkracht van de onderbouw

Juf Eveline Varekamp                   groepsleerkracht van de middenbouw

Juf Jasmijn Vermeulen                  orthopedagoge

Juf Maxine Verwoert                    groepsleerkracht van de eindbouw

Juf Nelleke Vonk                          fysiotherapeute

Juf Anita Vroegop                         jeugdarts

Juf Johanne Whelan                      vakleerkracht gymnastiek

Juf Alanda Wijnstra                       administratrice