Menu Sluiten

BB1

BB1, dit jaar start de groep met 12 leerlingen. 

De juf van deze leuke groep is juf Monique. 

Mailadres: m.lankhaar@nissewijs.nl

We gaan komend jaar weer aan de slag met rekenen, lezen, begrijpend lezen, spelling, taal, Engels, burgerschap en wereldoriëntatie. Topografie is hier een onderdeel van. Van wereldoriëntatie zullen de kinderen huiswerk krijgen. Daarnaast zijn er de creatieve vakken zoals tekenen, handvaardigheid, techniek en Hiro met sociale vaardigheidslessen in de klas maar ook door middel van judolessen in de gymzaal. 


De bovenbouw en eindbouw klassen hanteren een nauwe samenwerking waardoor de kinderen alle juffen in deze unit goed leren kennen. Iedere vrijdagmiddag mogen de kinderen aangeven in welke klas ze een activiteit willen doen en zo een gezellig praatje houden met andere kinderen en juffen binnen deze unit. Dat is fijn voor deze kinderen die in hun laatste twee of drie jaar van de basisschool zitten. 

We houden jullie (ouders/verzorgers van de kinderen uit BB1) graag op de hoogte via Sociaal Schools en zullen daar regelmatig updates en foto’s plaatsen. Op deze manier blijft u op de hoogte van wat wij allemaal doen op school en krijgt u een goed kijkje in de klas! 


Groeten van juf Monique