Menu Sluiten

BB2

BB2 bestaat uit 16 leerlingen: 10 jongens en 6 meisjes.

Juf Mariëlle werkt van maandag tot en met vrijdag in de groep. 


Naast de vakken rekenen, lezen, taal, spelling en begrijpend lezen leren we in de bovenbouw met wereldoriëntatie ook van alles over de wereld, de geschiedenis en de natuur. Zo’n één keer per maand hebben we een techniekmiddag. Twee keer per week hebben we gym, de ene keer van juf Johanne, de andere keer van juf Mariëlle. Met juf Anouk hebben we elke week een uurtje met toneel, dans en muziek. Hierbij leren we onszelf te presenteren en durven om jezelf te laten zien. Handvaardigheid, tekenen en Engels staan ook op het programma. 
Naast al deze vakken zijn sociale vaardigheden erg belangrijk. We leren op een goede manier met elkaar om te gaan en te reageren op elkaar. Daar zijn we elke dag mee bezig. 
We maken er met elkaar weer een leuk schooljaar van!