Menu Sluiten

BB2

BB2 bestaat uit 16 leerlingen: 10 jongens en 6 meisjes.

Juf Mariëlle werkt van maandag tot en met vrijdag in de groep. 

Naast de vakken rekenen, lezen, taal, spelling en begrijpend lezen leren we in de bovenbouw met wereldoriëntatie ook van alles over de wereld, de geschiedenis en de natuur. Zo’n één keer per maand hebben we een techniekmiddag. Twee keer per week hebben we gym, de ene keer van meester Daan, de andere keer van juf Mariëlle. Handvaardigheid, tekenen en Engels staan ook op het programma. We werken met een aantal vakken op een Chromebook en kunnen dan gelijk zien of we de opdrachten goed hebben gemaakt. Bij andere vakken werken we met een boek en een werkboek of we volgen de les via het digibord. 

Naast al deze vakken zijn sociale vaardigheden erg belangrijk. We leren op een goede manier met elkaar om te gaan en te reageren op elkaar. Daar zijn we elke dag mee bezig. 
We maken er met elkaar weer een leuk schooljaar van!