Menu Sluiten

MB2

In deze gezellige groep zitten 15 kinderen, 9 jongens en 6 meisjes.

We werken ook dit jaar op verschillende niveau’s aan lezen, rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen. Naast deze belangrijke vakken is er ook voldoende tijd voor vakken als gym, handvaardigheid en wereldoriëntatie. Nieuw dit jaar voor de kinderen is op vrijdag de dansles van een echte dansjuf, juf Esther.

We besteden ook veel aandacht aan hoe we op een respectvolle en leuke manier met elkaar omgaan en samenwerken.

We houden u als ouders/ verzorgers van de kinderen van onze groep dit jaar graag op de hoogte via Social Schools en zullen regelmatig updates en foto’s proberen te plaatsen.

De juffen van deze groep zijn:

Maandag, dinsdag juf Ilonka:   i.touw@prokind-scholengroep.nl

woensdag: juf Elly:   e.smit@prokind-scholengroep.nl

Donderdag en vrijdag: juf Eveline:   e.varekamp@prokind-scholengroep.nl