Menu Sluiten

MB2

Welkom in Middenbouw 2 (MB2)

In deze gezellige groep zitten 10 kinderen, 9 jongens en 1 meisje.

Van maandag tot en met donderdag is juf Jacqueline er en op vrijdag juf Eveline. Op dinsdag en om de woensdag krijgen we hulp van juf Marjan. Op maandag, dinsdag en woensdag komt meester Rafaël stage lopen in de klas.

mailadressen:

Juf Jacqueline: j.buconjic@nissewijs.nl
Juf Eveline: e.varekamp@nissewijs.nl

We werken ook dit jaar op verschillende niveaus aan lezen, spelling, taal, rekenen en begrijpend lezen. Naast deze belangrijke vakken is er ook voldoende tijd voor vakken als gym(op maandag en woensdag), handvaardigheid, wereldoriëntatie, SOVA en op vrijdag hebben wij dansles.

We besteden veel tijd en aandacht aan hoe we op een respectvolle en leuke manier met elkaar omgaan. Een positieve groepssfeer vinden we erg belangrijk.

We houden u als ouders/verzorgers van de kinderen van onze groep op de hoogte via Social Schools en zullen daar regelmatig berichten en foto’s plaatsen.