Menu Sluiten

MB2

In deze gezellige groep zitten 15 kinderen, 9 jongens en 6 meisjes.

We werken ook dit jaar op verschillende niveau’s aan lezen, rekenen, taal en begrijpend lezen.
Naast deze belangrijke vakken is er ook voldoende tijd voor vakken als gym, handvaardigheid en wereldoriëntatie. Nieuw dit jaar is op vrijdag de Jazzdansles van een echte dansjuf.

We besteden ook veel aandacht aan hoe we op een respectvolle en leuke manier met elkaar omgaan en samenwerken.

We houden u als ouders/ verzorgers van de kinderen van onze groep dit jaar graag op de hoogte via Social schools en zullen regelmatig updates en foto’s proberen te plaatsen.

De juffen van deze groep zijn:

Maandag, dinsdag en woensdag:  juf Elly

Woensdag, donderdag en vrijdag: juf Marjan

Donderdag en vrijdag:  juf Eveline

Vrijdag:  juf Asli