Menu Sluiten

OB1

Schooljaar 2018/2019:

Groepsnaam en aantal leerlingen in de groep. 

Wij zijn Onderbouw 1 (OB1) en er zitten 14 kinderen in onze groep. We hebben 6 meisjes en 8 jongens in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar. 

De namen van de leerkrachten en wie op welke dag voor de groep staat 

In onze groep zijn 2 leerkrachten, juf Francisca en juf Karin. Zij werken samen met 2 assistentes, juf Asli en juf Anneke.  

Juf Francisca is er op maandag, dinsdag en (regelmatig) woensdag.  

Juf Karin is er op woensdag, donderdag en vrijdag.  

Juf Asli is er op maandag, dinsdag en vrijdag.  

Juf Anneke is er op woensdag en donderdag. 

 
Wat informatie over dit schooljaar :

 Met Schatkist (onze methode) werken we doelgericht aan de brede ontwikkeling van de kinderen. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod: taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, wetenschap & technologie en oriëntatie op jezelf en de wereld. 

Daarnaast doen wij veel rekenspelletjes van Met Sprongen Vooruit. Hiermee leren de kinderen op een speelse manier omgaan met rekenbegrippen.  

Op het gebied van taal werken we hard aan de leesvoorwaarden want dat hebben de kinderen nodig als ze naar groep 3 gaan. De kinderen leren bijvoorbeeld wat een letter, een woord en een zin is. Kritisch luisteren is heel belangrijk, want hoor je nu hek of nek? 

 Spelen doen de jonge kinderen het allerliefste én spel is voor hen dé manier om te leren.