Contactgegevens

Postadres:
Speciale school voor basisonderwijs De Tandem
Postbus 2091
3200 CB Spijkenisse

Email:
infotandem@prokind-scholengroep.nl

Telefoon:
0181-636281

De school is gevestigd op:
Aidastraat 91
3208 PA Spijkenisse

Juf Elly / Juf Eveline

SCHOOLJAAR 2017-2018

Welkom op de pagina van  groep MB2:

Valentino, Cameron, SamLesley,  Dylano, Keano, Christa, Aedion, Romy,Delphin,Dylan,  Tymo en  Jason zijn de leerlingen van MB2,

Juf Elly is er op maandag, dinsdag en woensdag, juf Eveline is er op donderdag en vrijdag.

Elke dag starten we met lezen en rekenen en dit wordt  in niveaugroepen  groepsoverstijgend gegeven.

De overige lessen zoals taal, spelling , handenarbeid, tekenen, gym, muziek, w.o. en Sova worden in de eigen groep gegeven .

We besteden veel aandacht aan lezen en begrijpend lezen. Als een kind met plezier leest vergroot het zijn woordenschat en taalvaardigheid.

Ook thuis kunt u hier uw steentje aan bijdragen (o.a voorlezen).

Een goede sfeer in de klas en het met respect omgaan met elkaar  vinden wij erg belangrijk en hier besteden we veel tijd aan.

Ook een goed contact met de ouders/verzorgers stellen wij bijzonder op prijs. Als u iets wilt vragen of ergens over wilt praten kunt u

ons voor of na schooltijd altijd even aanschieten om een afspraak te maken.Mailen kan ook.

juf Elly : e.smit@prokind-scholengroep.nl

juf Eveline: e.varekamp@prokind-scholengroep.nl

VOOR DE VOLGENDE SITES HEEFT U GEEN INLOGCODES NODIG:

www.avi-lezen.nl > dyslectie aanklikken, daarna start

www.allestelt.nl

www.rekenweb.nl

VOOR DEZE SITES GEBRUIKT U DE VERKREGEN WACHTWOORDEN:

www.gynzykids.com

www.nieuwsbegrip.nl